BUDIMO DOBROČINITELJI
Početna > Prijavi jetima

Prijavi jetima

PRIJAVE JETIMA SU TRENUTNO OTVORENE

 

Uslovi koje dijete treba da ispunjava:
– Da je dijete bez oca (smrtni list oca je obavezan)
– Da je mlađe od 14 godina (2010. godište ili mlađe)
– Da već nema donatora u Kuvajtu

Ukoliko jetim ispunjava navedene uslove, možete ga prijaviti tako što ćete skinuti i ispuniti formular za prijavu jetima (link se nalazi ispod teksta), a zatim poslati poštom na našu adresu, zajedno sa ostalom dokumentacijom. Dokumenti koje trebate priložiti su:

1. Ispunjen formular za prijavu jetima
2. Rodni list djeteta
3. Smrtni list oca
4. Vjenčani list (ukoliko nemate, nije obavezno)
5. Malu sliku djeteta
6. Molbu koja objašnjava životnu situaciju
7. Dokaz o starateljstvu (ukoliko majka nije staratelj)

Dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

Naša adresa je:
Udruženje Izvor dobročinstva
Remzije Veje br. 6
71320 Vogošća
 

 

Ukoliko dijete ne ispunjava uslove ili ste već poslali dokumentaciju, molimo vas da NE ŠALJETE PONOVO!

PREUZMI FORMULAR ZA PRIJAVU JETIMA OVDJE